Wij beschikken over een verkeersplein bij ons Jong Kind Centrum. Hier leren kinderen al van jongs af aan spelenderwijs de verkeersregels.

Verkeer

Veilig in het verkeer

Gedurende het gehele schooljaar hebben we naast onze reguliere verkeerslessen diverse projecten voor groep 1 t/m 8. Deze projecten sluiten aan bij ons Brabants Verkeerveiligheids Label. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen leren zich veilig in het verkeer te gedragen.