In de Klusklas krijgen kinderen begeleiding in allerlei ambachtelijke en verzorgende gebieden. Zij verwerven inzicht op het gebied van bijvoorbeeld houtbewerking, hovenierswerk, onderhoud, ondersteuning senioren enzovoort.

Hoofd, hart en handen, alles telt mee!

Wie zit er in de klusklas?

De kinderen van de kluskklas komen uit groep 6, 7 of 8 en hebben voor een aantal vakgebieden hun cognitieve plafond bereikt. Echter zijn zij prima in staat verder te leren, en bewerkstelligen wij dat op deze manier. 

Dit gaat altijd in overleg met ouders. Het belangrijkste is hierbij het welbevinden van de kinderen. Zij leren dat ze ergens talent voor hebben en krijgen zo weer meer plezier in school. Dit heeft een positief bijkomend effect voor de overige leerresultaten.

Immers als je succes ervaart, bevordert dit je zelfbeeld positief. Dat draagt weer bij aan een prettige (werk)houding. Vanuit onze Leer & Veerkracht gedachte telt zo ieder kind volledig mee.