In klusklas 'Karweide' krijgen kinderen begeleiding in allerlei ambachtelijke en verzorgende gebieden. Zij verwerven inzicht op het gebied van bijvoorbeeld houtbewerking, hovenierswerk, onderhoud, ondersteuning senioren enzovoort.

Hoofd, hart en handen, alles telt mee!

Wie zit er in de klusklas 'Karweide'?

Ons streven is om alle leerlingen in hun kracht te zetten. Sommige kinderen blinken vooral uit door praktisch bezig te zijn. Vandaar dat wij voor leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een klusklas hebben, waarin leerlingen twee dagdelen per week bezig zijn met allerlei klussen. Plaatsing gaat in overleg met de leerkracht van de klusklas. De naam van onze klusklas is Karweide.

Ook gaat het plaatsen altijd in overleg met ouders. Het belangrijkste is hierbij het welbevinden van de kinderen. Zij leren dat ze ergens talent voor hebben en krijgen zo weer meer plezier in school. Dit heeft een positief bijkomend effect voor de overige leerresultaten.

Immers als je succes ervaart, bevordert dit je zelfbeeld positief. Dat draagt weer bij aan een prettige (werk)houding. Vanuit onze Leer & Veerkracht gedachte telt zo ieder kind volledig mee.