Lezen en voorlezen blijft ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Wij zijn dan ook enorm trots op onze schoolbieb 'Kiemboek'.

Bieb op school

Omdat de kinderen zelf niet naar de bibliotheek komen, hebben wij de bieb naar school gehaald. Ook maken wij gebruik van een leesmediaconsulent. Zij ondersteunt ons team door hen te helpen taalachterstanden bij kinderen aan te pakken en het lezen te bevorderen. Daarnaast leren de kinderen omgaan met nieuwe media.

U bent als ouder ook van harte welkom in onze bieb.