Mamaloe biedt opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Zij zijn alle werkdagen geopend van 7.30 uur (op aanvraag vanaf 06.30 of 07.00 uur) tot 18.15 uur. Zij hebben op locatie Oost 4 groepen.

Kinderopvang
Mamaloe

Kinderdagverblijf (Kdv) Ratjetoe
Kdv groep Ratjetoe is een groep voor kinderen van 0-4 jaar. Deze ruimte is ingericht voor de allerkleinste en de peuters. Deze groep is het gehele jaar van maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 (op aanvraag vanaf 06.30 of 07.00 uur), met uitzondering van de feestdagen.
De peuters vanaf 2 jaar gaan enkele dagdelen ook naar de peutergroep de Proeftuin.

Peuteropvang (PO) de Proeftuin
Deze peutergroep biedt opvang voor de kinderen van 2-4 jaar.
Deze groep is alleen geopend in de schoolweken op maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/12.30/14.30/15.30/16.30 uur (afhankelijk van een VVE indicatie)
De Peutergroep biedt opvang aan kinderen die alleen Peuteropvang afnemen maar ook aan de peuters die meekomen vanuit de dagopvanggroep.

Peuteropvang (PO) Het Kwetternest
Deze peutergroep biedt opvang voor de kinderen van 2-4 jaar.
Deze groep is alleen geopend in de schoolweken op maandag t/m vrijdag (behalve woensdagmiddag en vrijdagmiddag) van 08.30-11.30/12.30/14.30 uur (afhankelijk van een VVE indicatie)
De Peutergroep biedt opvang aan kinderen die alleen Peuteropvang afnemen.  

Buitenschoolse opvang (Bso) Het Wiebelhuis
Daarnaast is er ook voorschoolse en naschoolse opvang, oftewel BSO het Wiebelhuis. De voorschoolse opvang start om 7.30 uur (op aanvraag vanaf 06.30 of 07.00 uur) tot de school start. De naschoolse opvang is van 14.30-18.15 uur. De opvang is in onze volledig ingerichte BSO ruimte. Daarnaast maakt de BSO ook gebruik van het Kwetternest, de Gymzaal en het schoolplein.
Aangezien wij op school een continurooster hebben, is de overblijf op school georganiseerd.
In de vakanties en op studiedagen is de BSO ook hele dagen geopend van 07.30 (op aanvraag vanaf 06.30 of 07.00 uur) tot 18.15 uur.  

Piramide en Doenkids!
Op onze KDV en PO groepen wordt gewerkt met de ontwikkelingsmethode Piramide. Hiermee worden thematisch activiteiten aangeboden die aansluiten bij de beleving van de kinderen die hen spelend wijs maken. In de verschillende thema’s proberen wij zoveel mogelijk samen op te trekken met de school, en gezamenlijke activiteiten te organiseren.
Onze BSO bied activiteiten vanuit Doenkids!. Elke 5 weken is er een nieuw speelplan en 3x per jaar is er een workshop waar de kinderen zich voor kunnen opgeven.
Ook in de vakanties draait alles om een thema en toveren wij de hele BSO hierin om.

Aanmelden
Aanmelden of meer informatie nodig? Kijk dan op: https://www.mamaloekinderopvang.nl of vraag op onze school naar Inge Schillemans, locatiehoofd van locatie Oost.