Educto helpt kinderen en hun ouders een oplossing te vinden bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Denk daarbij aan dyslexie, dyscalculie, taal-/spraakstoornissen en meer/hoogbegaafdheid. Educto heeft een kantoorvestiging in Bergen op Zoom.

Educto

Stichting ABBO werkt vooral samen met Educto op gebied van:

  • vergoede dyslexiezorg ‘Taallabyrinth’,
  • dyscalculie en rekenproblemen ‘Rekenlicht’,
  • dyslexiebegeleiding en begeleiding bij spelling en leesproblemen ‘Leestalent’,
  • dynamische logopedie ‘Taalreis’.

Deze samenwerking vindt plaats óp de scholen. Daarbij wordt er op de scholen een praktijkruimte voor Educto ingericht voor begeleiding van leerlingen van de school. Daarnaast is buiten de schooluren de praktijkruimte ook bereikbaar voor ouders die hun kind(eren) niet op de betreffende school hebben, maar wel van de diensten van Educto gebruik wensen te maken.
Tussen Educto en het team van de school vindt kennisuitwisseling plaats. Begeleiding van kinderen vindt plaats tijdens lesuren. Ouderbetrokkenheid daarbij is een vanzelfsprekendheid en verplichting.