Op onze school hebben we actieve en betrokken ouders. Een groep ouders vormt met elkaar onze ouderraad, die samen met onze Event Manager alle activiteiten organiseert en begeleidt. 

Ouderbetrokkenheid

Per groep hebben we een klassenouder

Klassenouders zijn ouders die zich beschikbaar stellen om de leerkracht te ondersteunen bij diverse activiteiten. Denkt u aan het mede organiseren van de verjaardag, uitstapjes of  vervoer ouders regelen.

Tegelijkertijd kunnen zij optreden als tussenpersoon tussen ouders en leerkracht.

De klassenouder heeft contact met de ouderraad. 

Iedere ouder is van harte welkom op gepaste wijze een steentje bij te dragen.