De medezeggenschapsraad adviseert en controleert het bevoegd gezag. Zij heeft bij veel conceptbesluiten ook advies of instemmingsrecht.

De medezeggenschapsraad​

Wat houdt dit in?

Dit betekent dat zij goed op de hoogte moeten zijn van alle belangrijke zaken en veranderingen op school- en bestuursniveau.

Dit bereiken ze o.a. door het lezen van teamverslagen, informatie van het afgevaardigde GMR-lid en overleg met directie.

De jaarlijkse schoolgids en het vierjaarlijks schoolplan zijn terugkerende thema’s, net als de tussenschoolse opvang en de begroting. Naast de agenda worden de punten die ouders via de oudergeleding inbrengen besproken. Onze medezeggenschapsraad telt vier teamleden en vier ouders.

Contact met de MR

Als MR bespreken wij zaken die de school en uw kinderen aangaan. Als vertegenwoordigers namens ouders en leerkrachten proberen wij jullie belangen zo goed mogelijk in het oog te houden als het om verschillende schoolse zaken gaat. Een goed contact met de ouders als achterban is hierbij belangrijk. Aarzel niet om de MR-leden aan te spreken, te bevragen of een mailtje te sturen naar:

mr@basisschooloost.nl

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:

Namens het team:

Joyce Puts

Peter Buijs

Bart Boschman

Marjolijn Verschuur

Zerin Demirtas

Kiki van de Valk-de Caluwe

Ruben de Baat

Marjon Sloven