De leerlingenraad van Kiemkade is een groep gekozen leerlingen uit de groepen 7 en 8 die namens alle leerlingen diverse zaken die spelen op school willen bespreken. 

Leerlingenraad

Wat doet een leerlingenraad?

Wat doet een leerlingenraad?

Door de besprekingen weten we wat leerlingen belangrijk vinden op school. Deze zaken worden besproken in vergaderingen van de leerlingenraad. Leerlingen in de leerlingenraad hebben een belangrijke rol in het erachter komen wat belangrijk is voor leerlingen en wat er allemaal leeft op school. Ieder schooljaar wordt een nieuwe leerlingenraad gekozen. Als er maar één kandidaat uit een groep komt, mag deze meerdere jaren zitting nemen in de leerlingenraad. Echter is het streven om hier afwisseling in te krijgen.

De leerlingenraad denkt mee met de leerkrachten en gaat aan de slag met de ideeën die binnenkomen. Daarnaast denkt de leerlingenraad mee over de organisatie van verschillende activiteiten, zoals kerstviering, Sint, vastenavond, etc.

Wie zitten er in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 7 en 8 en (bij voorkeur) twee leerkrachten. Uit iedere groep worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat kiezen gebeurt door middel van verkiezingen, waarin leerlingen zichzelf promoten en aangeven waarom juist zij zitting moeten nemen.

Leerlingen moeten ideeën uit de klas en informatie goed kunnen overbrengen in de leerlingenraad tijdens vergaderingen. Ook is het belangrijk dat leerlingen de uitkomsten van vergaderingen goed kunnen overbrengen in de klas. Deze leerlingen worden begeleid door de twee leerkrachten die ook in de leerlingenraad zitten.

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen krijgen een volwaardige inbreng in het reilen en zeilen van school
 • De leerlingen krijgen inspraak en verantwoordelijkheid
 • De leerlingen ervaren democratie
 • De leerlingen denken mee na over wat haalbaar en realistisch is
 • De betrokkenheid van leerlingen vergroten

Opzet op jaarbasis

Een aantal keer per jaar (vooraf vastgezette momenten) komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen. De agenda ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • Opening
 • Ideeën uit de klassen
  In iedere klas staat een ideeënbus.
 • Informatie vanuit leerkrachten
 • Pesten op school
 • Activiteiten
 • Rondvraag

Na iedere vergadering brengen alle leerlingen verslag uit in hun eigen klas van wat er besproken is. De leerkrachten brengen verslag uit tijdens bouwvergaderingen.