In groep 7 en vooral in groep 8 maken de leerlingen een belangrijke keuze: naar welke middelbare school kan ik? Een spannend moment. Op Kindcentrum Kiemkade vinden we het belangrijk dat iedereen de juiste keuze maakt.

Van 8 naar 1

Binnen Bergen op Zoom en omstreken werken basisscholen en middelbare scholen nauw samen. Vanuit het Samenwerkingsverband is een werkgroep geformeerd, die ervoor zorgt dat de overdracht van groep 8 naar klas 1 zo goed mogelijk verloopt. Zo worden open dagen en overdrachtsmomenten centraal geregeld, zodat dit voor iedere school gelijk is.

Op www.van8naar1.nl vindt u als ouder meer informatie over alle zaken rondom de overgang van de basisschool naar de middelbare school.